# تحلیل_فیلم_آرگو_در_با_حضور_هنرمندان_کانون_فیلم

اکران، تحلیل و نقد تکنیکی و محتوایی فیلم آرگو در فرهنگسرای هنر شیراز

  نقد فیلم آرگو در فرهنگسرای هنر شیراز دهم اردیبهشت 92   اکران، تحلیل و نقد تکنیکی و محتوایی فیلم آرگو در فرهنگسرای هنر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید