# ایمیل_عمار_فیلم_فارس

خبرنگار افتخاری عمار فیلم شیراز شوید.ارسال فیلم وعکس ازشما انتشار ازما

اخبار اکران های مردمی ammarfilmshiraz.persianblog.ir در استان فارس فارسی های عزیز گزارش  تایپ شده اکران مردمی فیلم های چهارمین جشنواره فیلم عمار را از محل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید