مدارس شیراز هم متقاضی اکران به عمار پیوستند

اسامی مدارس متقاضی اکران  شهرستان شیراز

1- دبیرستان دخترانه امین فاطمه الزهرا(س)

2- دبیرستان پسرانه معارف 3

3- دبستان شهید غلامرضا شفیعی

4- دبیرستان پسرانه ابن سینا

5- دبستان دخترانه نخبگان امیدفردا

6- دبستان دخترانه فصل نو

7- دبیرستان پسرانه شاهد خوانساری

8- دبیرستان پسرانه امام خمینی(ره)

9- دبیرستان یا راهنمایی پسرانه غیرانتفاعی البرز(دوره اول)

و 65 حوزه بسیج دانش آموزی در شهرستانهای استان

/ 0 نظر / 6 بازدید