خبرنگار افتخاری عمار فیلم شیراز شوید.ارسال فیلم وعکس ازشما انتشار ازما


اخبار اکران های مردمی

ammarfilmshiraz.persianblog.ir


در استان فارس

فارسی های عزیز

گزارش  تایپ شده

اکران مردمی فیلم های چهارمین جشنواره فیلم عمار را

از محل های نمایش در فرهنگ سراهای شهرداری، مساجد، دانشگاه ها، مدارس، منازل شهدا، سربازخانه ها، اردوگاههای تربیتی،

حلقه های صالحین بسیج، پارک ها، اتوبوس ها،

کانون های فرهنگی تربیتی آموزش پرورش

در روستاها و عشایر کوچ رو گرمسیر

و درشهر های استان فارس را

 با فیلم و عکس ایمیل کنید

به آدرس

ایمیل

عمار فیلم فارس

ammarfilmfars@chmaiL.ir

تا بانامتان منتشرکنیم.

 

وبلاگ با دو آدرس

ammarfilmshiraz.persianblog.ir

و آدرس کوتاه

zqz.ir/afs

اخبار اکران های مردمی عمار فیلم در فارس

محل انتشار گزارش های خبری نمایندگی ها و اکران کننده ها

و خبرنگاران افتخاری عمار فیلم

 

مدت فیلم ها 3 دقیقه

عکس ها با فرمت jpg

/ 0 نظر / 5 بازدید