تشکیل ستاد مردمی اکران فیلم های عمار در شرق شیراز در بهمن 1392

تشکیل ستاد مردمی اکران فیلم های عمار

در شرق شیراز

در بهمن 1392

-

12 الی 17 بهمن 92

بعد از نماز مغرب و عشاء

مسجد جامع سعدی

 

 

 

 15 الی 17 بهمن 92

بعد از نماز مغرب و عشاء

حسینیه مسجد ابوا لفضل کلبه

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید