اکران، تحلیل و نقد تکنیکی و محتوایی فیلم آرگو در فرهنگسرای هنر شیراز

 

نقد فیلم آرگو در فرهنگسرای هنر شیراز

دهم اردیبهشت 92

 

اکران، تحلیل و نقد تکنیکی و محتوایی فیلم آرگو در فرهنگسرای هنر شیراز
دهم اردیبهشت 92

برنامه نقد و تحلیل فیلم آرگو در با حضور هنرمندان کانون فیلم بسیج فجر شیراز در فرهنگسرای هنر شیراز برگزار شد.

تحلیل و نقد تکنیکی فیلمنامه و عناصر جذابیت و همچنین، جستجوی  نمادها و نشانه ها و معنا ی القایی آن ها، در فیلم آرگو و نیز بررسی محتوایی آن برای مخاطب ایرانی، آمریکایی و همچنین مخاطب غیر آمریکایی و غیر ایرانی از ویژگیهای این جلسه بود.

از دیگر ویزگیهای این برنامه نقد، تحلیل تاریخی ماجرای فتح لانه جاسوسی آمریکا و ارتباط آن با سخنرانی امام خمینی در اولین  17 شهریور پس از پیروزی انقلاب که   57 روز پیش از فتح لانه جاسوسی در تبیین ایام الله در تاریخ بشر و همچنین تبیین نقش عوامل نفوذی اجانب و استعمار گران در تصاحب انقلاب های مردمی، بود.

تحلیل حوادث پیوسته ی 13 آبان(فتح لانه جاسوسی یا انقلاب دوم)، و بیست و دو روز پس از آن یعنی 5 آذر تشکییل شجره طیبه ی یسیج مستضعفین(ارتش 20 میلیونی برای مقابله با حمله ی احتمالی آمریکا) و 5 اردیبهشت (معجزه طبس) و کشف ارتباط این حوادث با عوامل نفوذی آمریکا که منجر به شروع جنگ تحمیلی صدام به نمایندگی از اتحاد ابرقدرت ها و فرعون ها و مرتجعین منطقه علیه انقلاب مردمی و اسلامی از دیگر ویژگیهای این جلسه ی نقد فیلم آرگو بود.

نکات ظریف دیگری در نشانه شناسی و ربط آن به آینده ی منطقه و پذیرش ضمنی آمریکا در وجود اسناد بسیار مهم در سفارت، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که انشاء الله به زودی در عمار فیلم شیراز، به پرونده فیلم آرگو اضافه خواهد شد.

/ 0 نظر / 11 بازدید